sztyrnosty

sztyrnosty – czternasty (pol.); vierzehnte (ger.); čtrnáctý (cze.); fourteenth (eng.)

liczebnik porzōndkowysztyrnosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...sztyrnosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...sztyrnosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...sztyrnoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... sztyrności; sztyrnoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...sztyrnoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...sztyrnostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...sztyrnostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...sztyrnostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...sztyrnostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...sztyrnostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...sztyrnostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...sztyrnostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... sztyrnostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... sztyrnostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
sztyrnostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...sztyrnostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... sztyrnosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..sztyrnosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... sztyrnoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
sztyrnostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... sztyrnoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
sztyrnostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...sztyrnostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...sztyrnostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...sztyrnostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...sztyrnostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...sztyrnostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..sztyrnostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...sztyrnostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...sztyrnostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...sztyrnostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sztyrnosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sztyrnosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sztyrnoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sztyrności; sztyrnoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sztyrnoste
liczebnik głōwny (wiela)sztyrnoście

 

Jo je sztyrnosty we szkole w dziynniku.

Sztyrnostego siyrpnia jadymy na wczasy nad morze.

Prziszło nas szkubać sztyrnoście babōw, tōż skōńczymy roz dwa.

 

 

Podej dalij…