targać

targać (sie) – drzeć, rwać (pol.)

bezokoliczniktargać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.targōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.targosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.targo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.targōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.targocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.targajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.targoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.targoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.targoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.targali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.targaliście; żeście targali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.targali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.targała żech; targałach; żech targała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.targała żeś; targałaś; żeś targała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.targała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..targały my; my targały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. targałyście; żeście targały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.targały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.targało żech; żech targało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.targało żeś; żeś targało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.stagało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech targoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś targoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł targoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my targali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście targali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli targali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech targała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś targała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była targała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my targały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście targały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były targały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech targało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś targało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było targało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . targej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech targo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.targejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech targajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. targoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. targoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.targoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.targali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. targali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.targali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.targała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
targała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.targała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. targały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.targały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.targały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. targało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.targało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.targało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych targoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś targoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by targoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my targali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście targali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by targali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych targała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś targała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by targała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my targały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście targały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by targały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych targało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś targało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by targało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda targoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz targoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie targoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy targali; bydymy targać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie targali; bydziecie targać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm targali; bydōm targać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda targała; byda targać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz targała; bydziesz targać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie targała; bydzie targać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy targały; bydymy targać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie targały; bydziecie targać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm targały; bydōm targać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda targało; byda targać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz targało; bydziesz targać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie targało; bydzie targać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytargany
rzeczownik odczasown.targani
Rybnik

 

Po jakimu tak targosz te hefty? Dyć ône ci sie mogōm jeszcze kedy przidać.

Niy targej tej gazety, bo jo jōm potrzebuja.

Ta tasza mi sie już pomału targo, tōż trza se kupić nowo.

Jak tak bydziesz targoł te galoty, to jo ci ich niy nadōnża szyć.

 

 

 

Podej dalij…