titać

titać – trąbić, używać sygnału dźwiękowego (pol.)

bezokoliczniktitać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.titōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.titosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tito
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.titōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.titocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.titajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.titoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.titoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.titoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.titali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.titaliście; żeście titali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.titali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.titała żech; titałach; żech titała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.titała żeś; titałaś; żeś titała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.titała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..titały my; my titały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. titałyście; żeście titały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.titały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.titało żech; żech titało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.titało żeś; żeś titało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.titało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech titoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś titoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł titoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my titali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście titali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli titali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech titała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś titała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była titała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my titały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście titały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były titały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech titało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś titało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było titało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . titej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tito
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.titejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech titajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. titoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. titoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.titoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.titali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. titali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.titali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.titała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
titała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.titała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. titały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.titały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.titały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. titało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.titało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.titało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych titoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś titoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by titoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my titali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście titali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by titali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych titała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś titała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by titała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my titały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście titały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by titały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych titało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś titało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by titało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda titoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz titoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie titoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy titali; bydymy titać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie titali; bydziecie titać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm titali; bydōm titać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda titała; byda titać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz titała; bydziesz titać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie titała; bydzie titać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy titały; bydymy titać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie titały; bydziecie titać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm titały; bydōm titać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda titało; byda titać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz titało; bydziesz titać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie titało; bydzie titać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.titani
Rybnik

 

Cōż tak titosz a mie lynkosz.

Kery to tam tak tito, choćby sie co stało.

Niy titej, jak przijedziesz, bo dzieci mogōm spać.

Podej dalij…