tłōsty

tłōsty – tłusty (pol.)

przymiotniktłōsty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...tłōsty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...tłōsto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...tłōste
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... tłōści; tłōste
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...tłōste
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...tłōstego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...tłōstej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...tłōstego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...tłōstych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...tłōstych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...tłōstymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...tłōstej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... tłōstymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... tłōstym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
tłōstym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...tłōstego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... tłōsty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..tłōsto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... tłōste
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
tłōstych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... tłōste
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
tłōstym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...tłōstōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...tłōstym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...tłōstymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...tłōstymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...tłōstym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..tłōstej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...tłōstym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...tłōstych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...tłōstych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...tłōsty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...tłōsto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... tłōste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...tłōści; tłōste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...tłōste
stop. wyższy przymiotn.. tłōściejszy
przysłówek (jak? jako?)tłōsto

 

Czamu te placki sōm taki tłōste, za fest żes ich we ôleju wykōmpoł.

Dziecka chcōm yno te chude miynso, tōż jo musza za nimi te tłōste zjodać.

Dō mie ta śmietōnka je za tłōsto.

Podej dalij…