Truda, Trudka

Truda, Trudka – Gertruda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Truda, Trudka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Trudy, Trudki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Trudzie, Trudce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Truda, Trudka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Trudōm, Trudkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Trudzie, Trudce
Wołacz l. poj. Ty…Trudo, Trudko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Trudy,Trudki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Trudōw, Trudkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Trudōm, Trudkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Trudy, Trudki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Trudami, Trudkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Trudach, Trudkach
Wołacz l. mn. Wy…Trudy, Trudki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Gertruda. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Gertruda, Truda, Trudka), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Wybiyrōmy sie dzisio z Trudkōm na  torg, bo chcymy ji kupić nowy klajd na weseli.

PL: Wybieramy się dzisiaj z Trudzią na targ, bo chcemy jej kupić nową suknię na wesele.

 

SI: Trudko, przidź mi jutro powachodzać na chwia dzieci, bo jo sie musza pranio chycić.

PL: Trudziu, przyjdź mi jutro przypilnować na chwilę dzieci, bo ja muszę się zająć praniem.

 

Podej dalij…