tyndy

tyndy – tędy (pol.)

 

Pōdź sam tyndy, bo tam je maras.

Puś tyndy tyn kabel, bo tam bydymy jeździć z karōm, bo bydzie zawodzoł.

Sam tyndy mo kedyś lecieć autobana.

 

Podej dalij…