uciepać

uciepać (sie) – zgarnąć, uporządkować np. pryzmę węgla, piasku.

bezokolicznikuciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciepaliście; żeście uciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uciepała żech; uciepałach; żech uciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uciepała żeś; uciepałaś; żeś uciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uciepały my; my uciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uciepałyście; żeście uciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uciepało żech; żech uciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uciepało żeś; żeś uciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuciepany
rzeczownik odczasown.uciepani
Rybnik

POL; zgarnąć, uporządkować pyyzmę rozrzuconego węgla, piasku.

 

Kery sam tak piyknie uciepoł tyn piosek na kupka?

Pōdź, uciepiymy trocha tyn piosek na kupka, bo już je na pōł placu rozciepany.

Podej dalij…