uciskać

uciskać (sie) – uciskać, upychać, uwierać (pol.)

bezokolicznikuciskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ucisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciskaliście; żeście uciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uciskała żech; uciskałach; żech uciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uciskała żeś; uciskałaś; żeś uciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uciskały my; my uciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uciskałyście; żeście uciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uciskało żech; żech uciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uciskało żeś; żeś uciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ucisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. uciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda uciskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz uciskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie uciskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy uciskali; bydymy uciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie uciskali; bydziecie uciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm uciskali; bydōm uciskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda uciskała; byda uciskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz uciskała; bydziesz uciskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie uciskała; bydzie uciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy uciskały; bydymy uciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie uciskały; bydziecie uciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm uciskały; bydōm uciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda uciskało; byda uciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz uciskało; bydziesz uciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie uciskało; bydzie uciskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuciskany
rzeczownik odczasown.uciskani
Rybnik

POL: (1) uciskać; (2) upychać; (3) uwierać.

 

Te nowe strzewiki mie uciskajōm, tōż niy dōm rady w nich iś.

Usiskej te siano, co wszystko wlezie na tyn wōz.

Jo doczkōm na drugi autobus, bo sie niy chca tak uciskać.

 

Podej dalij…