udeptować

udeptować (sie) – udeptywać, upychać, uciskać nogami

bezokolicznikudeptować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udeptuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udeptujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udeptuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.udeptujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udeptujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.udeptujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udetowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udeptowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udeptowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udeptowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udeptowaliście; żeście udeptowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udeptowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udeptowała żech; udeptowałach; żech udeptowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udeptowała żeś; udeptowałaś; żeś udeptowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udeptowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udeptowały my; my udeptowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udeptowałyście; żeście udeptowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udeptowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udeptowało żech; żech udeptowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udeptowało żeś; żeś udeptowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udeptowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udeptowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udeptowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udeptowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udeptowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udeptowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udeptowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udeptowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udeptowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udeptowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udeptowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udeptowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udeptowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udeptowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udeptowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udeptowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . udeptuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udeptuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.udeptujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech udeptujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udeptowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udeptowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udeptowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udeptowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udeptowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udeptowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udeptowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udeptowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udeptowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udeptowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udeptowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udeptowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udeptowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udeptowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udeptowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udeptowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udeptowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udeptowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udeptowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udeptowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udeptowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udeptowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udeptowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udeptowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udeptowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udeptowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udeptowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udeptowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udeptowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udeptowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda udeptowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz udeptowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie udeptowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy udeptowali; bydymy udeptować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie udeptowali; bydziecie udeptować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm udeptowali; bydōm udeptować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda udeptowała; byda udeptować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz udeptowała; bydziesz udeptować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie udeptowała; bydzie udeptować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy udeptowały; bydymy udeptować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie udeptowały; bydziecie udeptować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm udeptowały; bydōm udeptować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda udeptowało: byda udeptować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz udeptowało; bydziesz udeptować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie udeptowało; bydzie udeptować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyudeptowany
rzeczownik odczasown.udeptowani
Rybnik

 

Niy udeptuj tak mocno tych grzōndek, co tam co poschodzi.

Podowej mi ta słoma na gōra, a jo jōm byda udeptowoł.

Wczora musioł żech udeptować kapusta we beczce.

Podej dalij…