udziubnyć

udziubnyć – udziobnąć (pol.)

bezokolicznikudziubnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udziubna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udziubniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udziubnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.udziubnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udziubniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.udziubnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udziubnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udziubnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udziubnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udziubli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udziubliście; żeście udziubli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udziubli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udziubła żech; udziubłach; żech udziubła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udziubła żeś; udziubłaś; żeś udziubła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udziubła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udziubły my; my udziubły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udziubłyście; żeście udziubły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udziubły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udziubło żech; żech udziubło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udziubło żeś; żeś udziubło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udziubło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udziubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udziubnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udziubnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udziubli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udziubli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udziubli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udziubła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udziubła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udziubła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udziubły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udziubły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udziubły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udziubło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udziubło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udziubło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . udziubnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udziubnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.udziubnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech udziubnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udziubnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udziubnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udziubnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udziubli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udziubli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udziubli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udziubła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udziubła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udziubła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udziubły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udziubły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udziubły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udziubło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udziubło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udziubło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udziubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udziubnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udziubnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udziubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udziubli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udziubli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udziubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udziubła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udziubła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udziubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udziubły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udziubły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udziubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udziubło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udziubło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyudziubnyty
rzeczownik odczasown.udziubnyci
Rybnik

 

Dej pozōr, aż cie tyn kokot niy udziubnie.

Ale mie ôtok tyn diobelski kokot udziubnōł. Mi sie zdo, ze pudzie na niedziela na ôbiod.

Podej dalij…