ufurgnyć

ufurgnyć – ufrunąć, odfrunąć kawałek (pol.)

bezokolicznikufurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ufurgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ufurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ufurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ufurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ufurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ufurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ufurgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ufurgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ufurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ufurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ufurgliście; żeście ufurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ufurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ufurgła żech; ufurgłach; żech ufurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ufurgła żeś; ufurgłaś; żeś ufurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ufurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ufurgły my; my ufurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ufurgłyście; żeście ufurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ufurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ufurgło żech; żech ufurgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ufurgło żeś; żeś ufurgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przefurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ufurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ufurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ufurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ufurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ufurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ufurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ufurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ufurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ufurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ufurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ufurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ufurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ufurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ufurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ufurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ufurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ufurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ufurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ufurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ufurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ufurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ufurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ufurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ufurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ufurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ufurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ufurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ufurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ufurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ufurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ufurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ufurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ufurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ufurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ufurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ufurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ufurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ufurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ufurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ufurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ufurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ufurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ufurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ufurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ufurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ufurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ufurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ufurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ufurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ufurgnyci
Rybnik

POL: odfrunąć kawałek

 

Te ptoki sōm tak zbestiōne, że łażōm pod nogami, a ani sie im ufurgnyć niy chce, trza ich dyrekt mijać.

Te szpoki sie już niy bojōm niczego, ani strzylanio, ani straszka. Ufurgnie kōnsek a zarozki je nazod.

 

 

 

 

Podej dalij…