ugoreć

ugoreć – upalić się (pol.)

bezokolicznikugoreć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ugora
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ugoresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ugore
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ugorymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ugorecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ugorōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ugoroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ugoroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ugoroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ugoreli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ugoreliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ugoreli
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.ugorała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ugorała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ugorała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ugorały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ugorałyście; żeście ugorały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ugorały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ugorało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ugorało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ugorało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ugoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ugoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ugoroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ugoreli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ugoreli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ugoreli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ugorała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ugorała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ugorała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ugorały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ugorały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ugorały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ugorało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ugorało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ugorało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ugorej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ugore
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. osugorejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ugorōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ugoroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ugoroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ugoroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ugoreli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ugoreli byście; byście ugoreli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ugoreli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ugorała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ugorała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ugorała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ugorały by my; by my ugorały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ugorały byście; byście ugorały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ugorały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ugorało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ugorało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ugorało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ugoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ugoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ugoroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ugoreli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ugoreli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ugoreli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ugorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ugorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ugorała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ugorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ugorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ugorały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ugorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ugorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ugorało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. było by ugorało
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyugorany
rzeczownik odczasown.ugorani
Rybnik

 

Kaj to ta mietła trzimiesz na piecu, dyć cały sztil ugoroł, a jeszcze sie co inkszego chyci przi tymu.

Dej pozōr, aż ci tyn patyk niy ugore, a ci tyn wōszt niy sleci do tej fojery.

Kabel ugoroł, bezto ni ma sztrōmu we izbie, a musieli my elektrykorza wołać, coby nōm to sprawiōł.

Podej dalij…