umarasić

umarasić (sie) – ubłocić, ubrudzić (pol.)

bezokolicznikumarasić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.umarasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.umarasisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.umarasi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.umaraszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.umarasicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.umaraszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.umarasiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.umarasiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.umarasiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.umarasiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.umarasiyliście; żeście umarasiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.umarasiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.umarasiyła żech; umarasiyłach; żech umarasiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.umarasiyła żeś; umarasiyłaś; żeś umarasiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.umarasiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..umarasiyły my; my umarasiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. umarasiyłyście; żeście umarasiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.umarasiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.umarasiyło żech; żech umarasiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.umarasiyło żeś; żeś umarasiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.umarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech umarasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś umarasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł umarasiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my umarasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście umarasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli umarasiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech umarasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś umarasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była umarasiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my umarasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście umarasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były umarasiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech umarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś umarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było umarasiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . umaroś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech umarasi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.umaroście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech umaraszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. umarasiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. umarasiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.umarasiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.umarasiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. umarasiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.umarasiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.umarasiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
umarasiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.umarasiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. umarasiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.umarasiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.umarasiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. umarasiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.umarasiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.umarasiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych umarasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś umarasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by umarasiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my umarasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście umarasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by umarasiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych umarasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś umarasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by umarasiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my umarasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście umarasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by umarasiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych umarasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś umarasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by umarasiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyumaraszōny
rzeczownik odczasown.umaraszyni
Rybnik

 

Kaj żeś to łaziōł, żeś tak ta strzewiki umazoł?

Podwiń se ta nogawica, jak chcesz jechać na kole, co jōm niy umażesz ôd szmyry.

Kaj żeś se tak tyn klajd umazała?

 

 

Podej dalij…