utrzyć

utrzyć (sie) – wytrzeć (pol.)

bezokolicznikutrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.utrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.utrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.utrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.utrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.utrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.utrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.utrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.utrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.utrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.utrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.utrzyliście; żeście utrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.utrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.utrzyła żech; utrzyłach; żech utrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.utrzyła żeś; utrzyłaś; żeś utrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.utrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..utrzyły my; my utrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. utrzyłyście; żeście utrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.utrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.utrzyło żech; żech utrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.utrzyło żeś; żeś utrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.utrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech utrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś utrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł utrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my utrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście utrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli utrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech utrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś utrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była utrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my utrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście utrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były utrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech utrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś utrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było utrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . utrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech utrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.utrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech utrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. utrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. utrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.utrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.utrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. utrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.utrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.utrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
utrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.utrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. utrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.utrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.utrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. utrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.utrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.utrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych utrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś utrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by utrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my utrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście utrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by utrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych utrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś utrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by utrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my utrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście utrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by utrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych utrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś utrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by utrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyutrzyty
rzeczownik odczasown.utrzyci
Rybnik

 

Dej tatowi tyn ryncznik, niech se utrze rynce.

Ôkōmpej sie, a potym utrzij sie do tego ryncznika.

Jak żeś sie utrzōł, to sie ôblykej, bo ci bydzie zima.

 

Podej dalij…