uwachować

uwachować (sie) – upilnować (pol.)

bezokolicznikuwachować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uwachuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uwachujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uwachuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uwachujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uwachujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uwachujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uwachowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uwachowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uwachowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uwachowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uwachowaliście; żeście uwachowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uwachowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uwachowała żech; uwachowałach; żech uwachowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uwachowała żeś; uwachowałaś; żeś uwachowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uwachowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uwachowały my; my uwachowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uwachowałyście; żeście uwachowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uwachowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uwachowało żech; żech uwachowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uwachowało żeś; żeś uwachowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uwachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uwachowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uwachowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uwachowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uwachowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uwachowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uwachowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uwachowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uwachowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uwachowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uwachowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uwachowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uwachowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uwachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uwachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uwachowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uwachuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uwachuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uwachujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uwachujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uwachowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uwachowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uwachowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uwachowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uwachowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uwachowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uwachowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uwachowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uwachowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uwachowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uwachowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uwachowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uwachowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uwachowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uwachowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uwachowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uwachowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uwachowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uwachowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uwachowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uwachowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uwachowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uwachowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uwachowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uwachowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uwachowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uwachowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uwachowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uwachowało

tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uwachowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuwachowany
rzeczownik odczasown.uwachowani
Rybnik

 

Ôd rana żech wachowała, jak pojedzie auto z chlebym, a i tak żec niy uwachowała.

Złodzieja niy uwachujesz, bo ôn wachuje ciebie.

 

Podej dalij…