wartko

wartko – szybko (pol.)

 

Czamu lecisz tak wartko, dyć jeszcze mōmy czas.

Zaleć wartko do budki, bo nōm kawy brakło a Cila prziszła na wiesiady.

Niy ma to za wartko ôdszałować tyn betōng?

 

Podej dalij…