wielki

wielki – wielki, duży (pol.)

przymiotnikwielki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wielki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wielko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wielki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wielki; wielcy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wielki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wielkigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wielkij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wielkigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wielkich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wielkich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wielkimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wielkij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wielkimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wielkim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wielkim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wielkigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wielki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wielko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wielki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wielkich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wielki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wielkim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wielkōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wielkim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wielkimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wielkimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wielkim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wielkij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wielkim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wielkich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wielkich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wielki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wielko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wielki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wielki; wielcy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wielki
stop. wyższy przymiotn.. wiynkszy
przysłówek (jak? jako?)-

 

Na co bieresz taki wielki tyn kofer?

Ta twoja cera już je tako wielko?

Wejź se wielko łyżka, dyć niy bydziesz małōm łyżyczkōm zupy jod.

Podej dalij…