wieprzōwka

wieprzōwka – agrest (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wieprzōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wieprzōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wieprzōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wieprzōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wieprzōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wieprzōwce
Wołacz l. poj. Ty…wieprzōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wieprzōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wieprzōwek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wieprzōwkami
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wieprzōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wieprzōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wieprzōwkach
Wołacz l. mn. Wy…wieprzōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dzisiej byli my na rabsie na wieprzōwkach u sōmsiada.

PL: Dzisiaj zakradliśmy się do sąsiada nazrywać agrestu.

 

SI: Kōmpot z wieprzōwek je kwaśny, tōż niy chce sie potym tak fest pić.

PL: Kompot z agrestu jest kwaśny, więc nie chce się po nim tak bardzo pić.

Podej dalij…