wōnski

wōnski – wąski (pol.)

przymiotnikwōnski
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wōnski
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wōnsko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wōnski
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wōnski; wōnscy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wōnski
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wōnskigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wōnskij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wōnskigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wōnskich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wōnskich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wōnskimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wōnskij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wōnskimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wōnskim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wōnskim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wōnskigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wōnski
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wōnsko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wōnski
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wōnskich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wōnski
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wōnskim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wōnskōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wōnskim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wōnskimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wōnskimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wōnskim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wōnskij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wōnskim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wōnskich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wōnskich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wōnski
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wōnsko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wōnski
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wōnscy; wōnski
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wōnski
stop. wyższy przymiotn.. wōnżejszy
przysłówek (jak? jako?)wōnsko

 

Czamu te wrota mosz taki wōnski, dyć sam ci niy wjdzie auto we wōnglym.

Ta lajsta je za wōnsko, dej jako szyrszo.

Tyn tretuar je taki wōnski, że sie niy idzie minyć we dwōch.

 

 

Podej dalij…