wpadnyć

wpadnyć (sie) – wpaść (pol.)

bezokolicznikwpadnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpadna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpadniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpadnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpadnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpadniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpadnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpadnōł żech; wpod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpadnōł żeś; wpod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpadnōł; wpod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpadli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpadliście; żeście wpadli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpadli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpadła żech; wpadłach; żech wpadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpadła żeś; wpadłaś; żeś wpadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpadły my; my wpadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpadłyście; żeście wpadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpadło żech; żech wpadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpadło żeś; żeś wpadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpadnōł; bōł żech wpod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpadnōł; bōł żeś wpod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpadnōł; bōł wpod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpadli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpadli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpadli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpadnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpadnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpadnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpadnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpadnōł bych; wpod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpadnōł byś; wpod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpadnōł by; wpod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpadli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpadli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpadli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpadnōł; bōł bych wpod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpadnōł; bōł byś wpod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpadnōł; bōł by wpod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpadli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpadnyty
rzeczownik odczasown.wpadnyci
Rybnik

POL: wpaść ktoś, coś do wnętrza czegoś.

 

 

Aż ci te klucza do gulika niy wpadnōm, bo niy wlazymy do chałupy.

Dej pozōr, aż ci tyn synek do studnie niy wpadnie, wiysz, jaki ôn je wrazidlaty.

Łyżka mi wpadła do talyrza ze zupōm.

 

Podej dalij…