wpuszczać

wpuszczać (sie) – wpuszczać (pol.)

bezokolicznikwpuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpuszczaliście; żeście wpuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpuszczała żech; wpuszczałach; żech wpuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpuszczała żeś; wpuszczałaś; żeś wpuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpuszczały my; my wpuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpuszczałyście; żeście wpuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpuszczało żech; żech wpuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpuszczało żeś; żeś wpuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wpuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wpuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wpuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wpuszczali; bydymy wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wpuszczali; bydziecie wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wpuszczali; bydōm wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wpuszczała; byda wpuszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wpuszczała; bydziesz wpuszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wpuszczała; bydzie wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wpuszczały; bydymy wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wpuszczały; bydziecie wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wpuszczały; bydōm wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wpuszczało; byda wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wpuszczało; bydziesz wpuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wpuszczało; bydzie wpuszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpuszczany
rzeczownik odczasown.wpuszczani
Rybnik

 

Niy wpuszczej tego barana ku tymu drugimu do chlywka, bo sie zaś bydōm bōdły.

Niy wpuszczejcie żodnego po pojstrzodka, aż my przidymy nazod z tatōm.

Kery zaś te dźwiyrze ôtworzōł a wpuszczo ta zima do pojstrzodka?

Podej dalij…