wracać

wracać (sie) – oddawać, zawracać (pol.)

bezokolicznikwracać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wracōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wracosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wraco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wracōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wracocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wracajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wracoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wracoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wracoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wracali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wracaliście; żeście wracali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wracali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wracała żech; wracałach; żech wracała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wracała żeś; wracałaś; żeś wracała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wracała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wracały my; my wracały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wracałyście; żeście wracały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wracały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wracało żech; żech wracało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wracało żeś; żeś wracało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wracało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wracoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wracali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wracali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wracali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wracała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wracała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wracała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wracały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wracały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wracały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wracało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wracało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wracało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wracej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wraco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wracejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wracajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wracoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wracoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wracoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wracali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wracali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wracali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wracała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wracała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wracała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wracały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wracały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wracały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wracało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wracało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wracało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wracoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wracali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wracała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wracały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wracało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wracoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wracoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wracoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wracali; bydymy wracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wracali; bydziecie wracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wracali; bydōm wracać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wracała; byda wracać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wracała; bydziesz wracać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wracała; bydzie wracać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wracały; bydymy wracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wracały; bydziecie wracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wracały; bydōm wracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wracało; byda wracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wracało; bydziesz wracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wracało; bydzie wracać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywracany
rzeczownik odczasown.wracani
Rybnik

POL: (1) oddawać coś pożyczonego; (2) zawracać z drogi.

 

Pożyczej mi 1000 zł, byda ci wracoł po 1oo zł kożdy miesiōnc.

Mosz wszystko, co zaś sie niy bydziesz wracoł?

Wracōmy sie, co niy zmoknymy, bo sie mroczy.

 

 

 

 

Podej dalij…