zerōwka

zerōwka – zerōwka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zerōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zerōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zerōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zerōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zerōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zerōwce
Wołacz l. poj. Ty…zerōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zerōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zerōwek; zerōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zerōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zerōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zerōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zerōwkach
Wołacz l. mn. Wy…zerōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)zerōwkowy

 

Ôn już chodzi dwa lata do szkōłki a latoś pudzie już do zerōwki.

Teraz dziecka uczōm sie pisać a czytać już we zerōwce, tōż we piyrszej klasie już kożdy poradzi.

Podej dalij…