wychytać

wychytać (sie)  – wychwytać, wyłowić, wyłapać (pol.)

bezokolicznikwychytać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wychytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wychytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wychyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wychytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wychytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wychytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wychytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wychytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wychytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wychytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wychytaliście; żeście wychytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wychytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wychytała żech; wychytałach; żech wychytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wychytała żeś; wychytałaś; żeś wychytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wychytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wychytały my; my wychytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wychytałyście; żeście wychytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wychytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wychytało żech; żech wychytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wychytało żeś; żeś wychytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wychytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wychytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wychytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wychytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wychytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wychytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wychytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wychytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wychytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wychytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wychytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wychytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wychytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wychytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wychytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wychytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wychytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wychyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wychytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wychytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wychytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wychytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wychytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wychytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wychytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wychytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wychytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wychytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wychytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wychytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wychytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wychytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wychytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wychytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wychytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wychytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wychytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wychytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wychytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wychytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wychytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wychytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wychytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wychytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wychytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wychytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wychytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wychytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wychytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wychytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywychytany
rzeczownik odczasown.wychytani
Rybnik

 

Musza spuszczać psa na noc, bo mi sam keryś chce wychyta wszystki ryby ze stawu.

U nas sam myszy niy ma, bo kot wszystki wychyto.

Pōdź mi pōmōc wychytać  te kury w kotyku, bo musza im krzidła poustrzigać.

Podej dalij…