wykurzić

wykurzić (sie) – wypalić (pol.)

bezokolicznikwykurzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykurza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykurzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykurzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykurzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykurzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykurzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykurzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykurzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykurzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykurzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykurziliście; żeście wykurzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykurzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykurziła żech; wykurziłach; żech wykurziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykurziła żeś; wykurziłaś; żeś wykurziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykurziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykurziły my; my wykurziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykurziłyście; żeście wykurziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykurziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykurziło żech; żech wykurziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykurziło żeś; żeś wykurziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykurzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykurzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykurzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykurzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykurzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykurzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykurziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykurziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykurziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykurziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykurziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykurziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykurziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykurz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykurzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykurzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykurzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykurzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykurzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykurzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykurzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykurzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykurzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykurziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykurziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykurziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykurziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykurziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykurziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykurziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykurziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykurziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykurzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykurzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykurzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykurzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykurzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykurzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykurziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykurziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykurziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykurziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykurziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykurziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykurziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykurziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykurziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykurzōny
rzeczownik odczasown.wykurzyni
Rybnik

POL: wypalić  papierosa, fajkę.

 

To tyś już wykurzōł ta paczka cygaretōw?

Doczkej, aż wykurza.

Wykurzymy, a chytōmy sie roboty.

Podej dalij…