wypluć

wypluć (sie) – wypluć (pol.)

bezokolicznikwypluć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyplujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyplujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyplujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyplujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypluł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypluł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypluł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypluli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypluliście; żeście wypluli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypluli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypluła żech; wyplułach; żech wypluła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypluła żeś; wyplułaś; żeś wypluła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypluła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypluły my; my wypluły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyplułyście; żeście wypluły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypluły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypluło żech; żech wypluło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypluło żeś; żeś wypluło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypluło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypluł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypluł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypluł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypluli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypluli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypluli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypluła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypluła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypluła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypluły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypluły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypluły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypluło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypluło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypluło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyplujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyplujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypluł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. powypluł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypluł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypluli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypluli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypluli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypluła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypluła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypluła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypluły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypluły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypluły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypluło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypluło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypluło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypluł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypluli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypluła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypluły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypluło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypluty
rzeczownik odczasown.wypluci
Rybnik

 

Wypłōkej gymba a wypluj ta woda.

Co to dowosz do gymby, wypluj to.

Czamu żeś to wypluła, niy szmakuje ci?

 

Podej dalij…