wysnożić

wysnożić (sie) – wypatroszyć, wypróżnić (pol.)

bezokolicznikwysnożić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wysnoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wysnożisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysnożi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wysnożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wysnożicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wysnożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wysnożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wysnożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wysnożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wysnożili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wysnożiliście; żeście wysnożili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wysnożili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wysnożiła żech; wysnożiłach; żech wysnożiła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wysnożiła żeś; wysnożiłaś; żeś wysnożiła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wysnożiła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wysnożiły my; my wysnożiły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wysnożiłyście; żeście wysnożiły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wysnożiły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wysnożiło żech; żech wysnożiło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wysnożiło żeś; żeś wysnożiło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wysnożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wysnożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wysnożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wysnożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wysnożili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wysnożili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wysnożili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wysnożiła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wysnożiła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była
wysnożiła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wysnożiły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wysnożiły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wysnożiły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wysnożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wysnożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wysnożiło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wysnōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysnożi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wysnōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wysnożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wysnożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wysnożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wysnożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wysnożili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wysnożili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wysnożili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wysnożiła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wysnożiła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wysnożiła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wysnożiły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wysnażiły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wysnożiły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wysnożiło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wysnożiło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wysnożiło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wysnożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wysnożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wysnożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wysnożili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wysnożili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wysnożili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wysnożiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wysnożiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wysnożiła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wysnożiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wysnożiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wysnożiły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wysnożiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wysnożiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wysnożiło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywysnożōny
rzeczownik odczasown.wysnożyni
Rybnik

POL: (1) wypatroszyć, wywnetrzyć np. rybę, kurczaka; (2) wypróżnić się, oddać stolec.

 

Jo niy zbijōm kurōw, ani rybōw, wola se kupić gotowe, bo ich niy poradza wysnożić.

Jo żech ci już wysnożōł tego kokotka, yno se go musisz pokroć na kōnski.

Doczkej, yno sie zōńda wysnożić a chytōmy sie roboty.

Podej dalij…