wystrzylać

wystrzylać (sie) – wystrzelać (pol.)

bezokolicznikwystrzylać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wystrzylōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wystrzylosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wystrzylo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wystrzylōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wystrzylocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wystrzylajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wystrzyloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wystrzyloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wystrzyloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wystrzylali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wystrzylaliście; żeście wystrzylali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wystrzylali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wystrzylała żech; wystrzylałach; żech wystrzylała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wystrzylała żeś; wystrzylałaś; żeś wystrzylała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wystrzylała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wystrzylały my; my wystrzylały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wystrzylałyście; żeście wystrzylały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wystrzylały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wystrzylało żech; żech wystrzylało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wystrzylało żeś; żeś wystrzylało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wystrzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wystrzyloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wystrzyloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wystrzyloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wystrzylali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wystrzylali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wystrzylali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wystrzylała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wystrzylała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wystrzylała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wystrzylały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wystrzylały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wystrzylały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wystrzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wystrzylało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wystrzylało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wystrzylej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wystrzylo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wystrzylejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wystrzylajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wystrzyloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wystrzyloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wystrzyloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wystrzylali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wystrzylali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wystrzylali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wystrzylała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wystrzylała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wystrzylała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wystrzylały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wystrzylały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wystrzylały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wystrzylało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wystrzylało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wystrzylało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wystrzyloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wystrzyloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wystrzyloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wystrzylali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wystrzylali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wystrzylali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wystrzylała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wystrzylała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wystrzylała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wystrzylały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wystrzylały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wystrzylały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wystrzylało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wystrzylało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wystrzylało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywystrzylany
rzeczownik odczasown.wystrzylani
Rybnik

 

Dyc dj mu pokōj, jak wystrzylo wszystki te korki naroz, to niy bydzie mioł.

Jo bych w nerwach wystrzyloł wszystki te szpoki na tej cześni.

 

Podej dalij…