stołek

stołek – krzesło (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…stołek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…stołka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stołkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…stołek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...stołkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…stołku
Wołacz l. poj. Ty…stołku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…stołki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…stołkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…stołkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…stołki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…stołkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…stołkach
Wołacz l. mn. Wy…stołki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Prziniyś se stołek, jak chcesz se siednyć

Połōż to tam na stołku.

Powynoś te stołki, bo ich sam je za dużo w tej izbie.

 

Podej dalij…