wyzgerny

wyzgerny – naruwisty, temperamentny (pol.)

przymiotnikwyzgerny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wyzgerny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wyzgerno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wyzgerne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wyzgerni; wyzgerne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wyzgerne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wyzgernego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wyzgernej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wyzgernego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wyzgernych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wyzgernych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wyzgernymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wyzgernej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wyzgernymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wyzgernym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wyzgernym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wyzgernego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wyzgerny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wyzgerno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wyzgerne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wyzgernych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wyzgerne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wyzgernym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wyzgernōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wyzgernym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wyzgernymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wyzgernymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wyzgernym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wyzgernej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wyzgernym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wyzgernych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wyzgernych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wyzgerny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wyzgerno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wyzgerne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wyzgerni; wyzgerne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wyzgerne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Dej se pozōr, bo tyn kōń je fest wyzgerny, co cie niy porwie.

PL: Uważaj, bo ten koń jest bardzo temperamentyny, żeby cię nie porwał.

 

 

Podej dalij…