yntka

yntka – skok do wody na głowę (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…yntka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…yntki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…yntce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…yntka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...yntkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…yntce
Wołacz l. poj. Ty…yntko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…yntki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…yntkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…yntkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…yntki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…yntkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…yntkach
Wołacz l. mn. Wy…yntki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Poradzisz robić yntki do wody?

Możesz sie iś ôkōmpać do tego stawu, yno cobyś mi tam yntkōw niy robiōł, aż krziża niy połōmiesz.

Jo sie boja robić yntki, wola skokać na nogi do wody.

 

Podej dalij…