zabrynzować

zabrynzować (sie) – zahamować (pol.)

bezokolicznikzabrynzować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zabrynzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zabrynzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zabrynzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zabrynzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zabrynzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.brynzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zabrynzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zabrynzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zabrynzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zabrynzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zabrynzowaliście; żeście zabrynzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.za brynzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zabrynzowała żech; zabrynzowałach; żech zabrynzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zabrynzowała żeś; zabrynzowałaś; żeś zabrynzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zabrynzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zabrynzowały my; my zabrynzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zabrynzowałyście; żeście zabrynzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zabrynzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zabrynzowało żech; żech zabrynzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zabrynzowało żeś; żeś zabrynzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zabrynzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zabrynzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zabrynzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zabrynzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zabrynzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zabrynzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zabrynzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zabrynzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zabrynzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zabynzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zabrynzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zabrynzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zabrynzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zabrynzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zabrynzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zabrynzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zabrynzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zabrynzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zabrynzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zabrynzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zabrynzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zabrynzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zabrynzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zabrynzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zabrynzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zabrynzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zabrynzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zabrynzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zabrynzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zabrynzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zabrynzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zabrynzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zabrynzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zabrynzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zabrynzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zabrynzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zabrynzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zabrynzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zabrynzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zabrynzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zabrynzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zabrynzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zabrynzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zabrynzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zabrynzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zabrynzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zabrynzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zabrynzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zabrynzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zabrynzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzabrynzowany
rzeczownik odczasown.zabrynzowani
Rybnik

 

Zabrynzuj dobrze te auto, aż ci niy ucicze z gōrki..

Jo zabrynzowoł, a tyn,co za mnōm jechoł, wjechoł mi do zadku.

 

 

 

Podej dalij…