zachciywka

zachciywka – zachcianka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zachciywka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zachciywki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zachciywce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zachciywka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zachciywkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zachciywce
Wołacz l. poj. Ty…zachciywko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zachciywki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zachciywek; zachciywkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zachciywkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zachciywki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…zachciywkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zachciywkach
Wołacz l. mn. Wy…zachciywki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: chwilowa, szybko zmieniająca się ochota na coś.

 

SI: Ty to mosz zachciywki choćby małe dziecko.

PL: Ty to masz zachcianki jak małe dziecko.

 

SI: Niy mogymy mu sie zgodzić na kożdo jego zachciywka, bo nōm za chwila na głowa wlezie.

PL: Nie możemy mu się zgodzić na każdą jego zachciankę, bo nam za chwlilę wejdzie na głowę.

Podej dalij…