zaciōngać

zaciōngać (sie) – zasłaniać, zasuwać zasłonę (pol.)

bezokolicznikzaciōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaciōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaciōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaciōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaciōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaciōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaciōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaciōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaciōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaciōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciōngali my; my
zaciōngali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciōngaliście; żeście zaciōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaciōngała żech; zaciōngałach; żech zaciōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaciōngała żeś; zaciōngałaś; żeś zaciōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaciōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaciōngały my; my zaciōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaciōngałyście; żeście zaciōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaciōngało żech; żech zaciōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaciōngało żeś; żeś zaciōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaciōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaciōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaciōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaciōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaciōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaciōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaciōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaciōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaciōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaciōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaciōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaciōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaciōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaciōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaciōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaciōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaciōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaciōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaciōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaciōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaciōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaciōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaciōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaciōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaciōngali; bydymy zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaciōngali; bydziecie zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaciōngali; bydōm zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaciōngała; byda zaciōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaciōngała; bydziesz zaciōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaciōngała; bydzie zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaciōngały; bydymy zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaciōngały; bydziecie zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaciōngały; bydōm zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaciōngało; byda zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaciōngało; bydziesz zaciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaciōngało; bydzie zaciōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaciōngany
rzeczownik odczasown.zaciōngani
Rybnik

POL: zasłaniać, zasuwać zasłonę, kotarę.

 

Godōm ci: zaciôngej te forhangi, niż ôświycisz światło.

My niy zaciōngōmy forhangōw, bo spuszczōmy żaluzyje.

Kery to zaciōngoł te forhangi, tak krziwo?

 

Podej dalij…