zaganiać

zaganiać (sie) – zapędzać, zamachiwać (pol.)

bezokolicznikzaganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaganialiście; żeście zaganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaganiała żech; zaganiałach; żech zgaaniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaganiała żeś; zaganiałaś; żeś zaganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaganiały my; my zaganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaganiałyście; żeście zaganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaganiało żech; żech zaganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaganiało żeś; żeś zaganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaganiali; bydymy zaganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaganiali; bydziecie zaganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaganiali; bydōm zaganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaganiała; byda zaganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaganiała; bydziesz zaganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaganiała; bydzie zaganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaganiały; bydymy zaaniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaganiały; bydziecie zaganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaganiały; bydōm zaganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaganiyło; byda zaganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaganiało; bydziesz zaganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaganiało; bydzie zaganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaganiany
rzeczownik odczasown.zaganiani
Rybnik

POL: (1) zapędzać zwierzęta do zagrody,obory; (2) zamachiwać się.

 

Jakiś gizd mi sam chcioł dzisiej taszka ukraś, ale zaczla żech sie tak zaganiać tōm taszkōm, a walić go po łepie, aż uciyk.

Ty zaganiej te kury z tej strōny, a  jo im zagrodza drōga, coby musiały wlyź sam do fōrtki.

 

Podej dalij…