zaglōndać

zaglōndać (sie) – zaglądać, patrzeć (pol.)

bezokolicznikzaglōndać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaglōndōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaglōndosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaglōndo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaglōndōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaglōndocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaglōndajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaglōndoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaglōndoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaglōndoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaglōndali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaglōndaliście; żeście zaglōndali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaglōndali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaglōndała żech; zaglōndałach; żech zaglōndała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaglōndała żeś; zaglōndałaś; żeś zaglōndała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaglōndała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaglōndały my; my zaglōndały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaglōndałyście; żeście zaglōndały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaglōndały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaglōndało żech; żech zaglōndało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaglōndało żeś; żeś zaglōndało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaglōndoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaglōndoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaglōndali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaglōndali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaglōndała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaglōndała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaglōndały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaglōndały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaglōndało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaglōndało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaglōndej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaglōndo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaglōndejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaglōndajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaglōndoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaglōndoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaglōndoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaglōndali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaglōndali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaglōndali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaglōndała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaglōndała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaglōndała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaglōndały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaglōndały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaglōndały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaglōndało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaglōndało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaglōndało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaglōndoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaglōndoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaglōndali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaglōndali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaglōndała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaglōndała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaglōndały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaglōndały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaglōndało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaglōndało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaglōndoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaglōndoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydziesz zaglōndoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaglōndali; bydymy zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaglōndali; bydziecie zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaglōndali; bydōm zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaglōndała; byda zaglōndać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaglōndała; bydziesz zaglōndać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaglōndała; bydzie zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaglōndały; bydymy zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaglōndały; bydziecie zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaglōndały; bydōm zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaglōndało; byda zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaglōndało; bydziesz zaglōndać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaglōndało; bydzie zaglōndać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaglōndany
rzeczownik odczasown.zaglōndani
Rybnik

 

Dej pozōr, co dzieci pudōm po dobranocy spać, a niy bydōm zaglōndać na jaki film.

Kaj to tam zaglōndosz, tam ni ma nic twojigo.

Zaglōndoł żeś na mecz wczora?

Podej dalij…