zalecić

zalecieć (sie) – zalecieć, zabiec (pol.)

bezokolicznikzalecieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaleca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zalecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaleci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zalecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zalecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zalecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zalecioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zalecioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zalecioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zalecieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zalecieliście; żeście zalecieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zalecieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaleciałała żech; zaleciałach; żech zaleciała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaleciała żeś; zaleciałaś; żeś zaleciała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaleciała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaleciały my; my zaleciały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaleciałyście; żeście zaleciały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaleciały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaleciało żech; żech zaleciało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaleciało żeś; żeś zaleciało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zalecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zalecioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zalecioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zalecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zalecieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zalecieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaleciała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaleciała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaleciały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaleciały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaleciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaleciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaleć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaleci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zalećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zalecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zalecioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zalecioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zalecioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zalecieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zalecieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zalecieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaleciała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaleciała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaleciała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaleciały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaleciały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaleciały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaleciało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaleciało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaleciało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zalecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zalecioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zalecioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zalecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zalecieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zalecieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaleciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaleciała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaleciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaleciały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaleciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaleciało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzalecany
rzeczownik odczasown.zalecyni
Rybnik

 

Doczkej, jo zaleca po tyn bal.

Francik tak kopnōł, że bal zalecioł aż sōmsiadowi do zegrody.

Dzisio dōmy se już pokōj, jutro z rana zalecymy a roztrzynsymy tyn gnōj.

 

Podej dalij…