wartki

wartki – szybki (pol.); rychlý (cze.)

przymiotnikwartki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wartki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wartko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wartki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wartki; wartcy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wartki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wartkigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wartkij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wartkigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wartkich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wartkich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wartkimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wartkij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wartkimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wartkim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wartkim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wartkigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wartki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wartko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wartki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wartkich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wartki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wartkim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wartkōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wartkim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wartkimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wartkimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wartkim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wartkij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wartkim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wartkich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wartkich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wartki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wartko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wartki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wartki; wartcy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wartki
stop. wyższy przymiotn.. warciejszy
przysłówek (jak? jako?)wartko

 

Niy  piluj tak, bo jo niy ma tako wartko.

Jo sia boja jechać na takim wartkim motorcyklu.

Cōż tyś je dzisiej tako wartko?

 

Podej dalij…