zapnyty

zapnyty – zapięty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyzapnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zapnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zapnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zapnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zapnyci; zapnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zapnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zapnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zapnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zapnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zapnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zapnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zapnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zapnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zapnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zapnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zapnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zapnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zapnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zapnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zapnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zapnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zapnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zapnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zapnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zapnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zapnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zapnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zapnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zapnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zapnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zapnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zapnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zapnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zapnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zapnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zapnyci; zapnyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zapnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Mosz zapnyte te pasy, moga jechać?

PL: Masz zapięte te pasy, mogę jechać?

 

SI: Mosz dobrze zapnyto ta taszka, aż niy potracisz tych papiōrōw.

PL: Masz dobrze zapiętą tę torebkę, żeby niepogubić tych dokumentów.

.

Podej dalij…