zaprzōngnyć

zaprzōngnyć (sie) – zaprzęgnąć (pol.)

bezokolicznikzaprzōngnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaprzōngna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaprzōngniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaprzōngnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaprzōngnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaprzōngniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaprzōngnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaprzōngnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaprzōngnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaprzōngnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaprzōngli my; my
zaprzōngli
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaprzōngliście; żeście zaprzōngli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaprzōngli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaprzōngła żech; zaprzōngłach; żech zaprzōngła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaprzōngła żeś; zaprzōngłaś; żeś zaprzōngła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaprzōngła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaprzōngły my; my zaprzōngły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaprzōngłyście; żeście zaprzōngły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprzōngły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaprzōngło żech; żech zaprzōngło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaprzōngło żeś; żeś zaprzōngło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaprzōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaprzōngnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaprzōngnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaprzōngnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaprzōngli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaprzōngli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaprzōngli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaprzōngła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaprzōngła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaprzōngła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaprzōngły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaprzōngły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaprzōngły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaprzōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaprzōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaprzōngło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaprzōngnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaprzōngnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaprzōngnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaprzōngnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaprzōngnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaprzōngnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaprzōngnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaprzōngli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaprzōngli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaprzōngli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaprzōngła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaprzōngła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaprzōngła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaprzōngły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaprzōngły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprzōngły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaprzōngło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaprzōngło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaprzōngło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaprzōngnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaprzōngnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaprzōngnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaprzōngli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaprzōngli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaprzōngli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaprzōngła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaprzōngła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaprzōngła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaprzōngły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaprzōngły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaprzōngły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaprzōngło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaprzōngło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaprzōngło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaprzōngnyty
rzeczownik odczasown.zaprzōngnyci
Rybnik

POL: przywiązać np. konia do wozu, sań, pługa

 

Zaprzōngnymy kōnia a zajadymy na łōnka po trowa dlo krōw.

Poradzisz zaprzōngnyć kōnia do wozu?

 

Podej dalij…