zaspać

zaspać (sie) – zaspać (pol.)

bezokolicznikzaspać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaśpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaśpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaśpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaśpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaśpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaśpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaspoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaspoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaspoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaspali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaspaliście; żeście zaspali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaspali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaspała żech; zaspałach; żech zaspała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaspała żeś; zaspałaś; żeś zaspała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaspała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaspały my; my zaspały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaspałyście; żeście zaspały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaspały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaspało żech; żech zaspało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaspało żeś; żeś zaspało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaspało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaspoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaspoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaspoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaspali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaspali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaspali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaspała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaspała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaspała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaspały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaspały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaspały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaspało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaspało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaspało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaspej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaśpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaspejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaśpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaspoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaspoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaspoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaspali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaspali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaspali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaspała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaspała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaspała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaspały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaspały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaspały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaspało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaspało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaspało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaspoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaspoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaspoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaspali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaspali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaspali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaspała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaspała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaspała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaspały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaspały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaspały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaspało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaspało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaspało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaspany
rzeczownik odczasown.zaspani
Rybnik

 

Nakrynć tyn zygor, aż zaś niy zaśpiyny jutro.

Zaspoł żech, tōż żech musioł zwōnić po urlop.

Jak zaśpisz, to cie ôbudza, jak przijada.

Podej dalij…