zawinyć

zawinyć (sie) – zawinąć, zapakować, zabandażować (pol.)

bezokolicznikzawinyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawina
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawiniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawinie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawinymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawiniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawinōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawinōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawinōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawinōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawinyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawinyliście; żeście zawinyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawinyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawinyła żech; zawinyłach; żech zawinyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawinyła żeś; zawinyłaś; żeś zawinyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawinyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawinyły my; my zawinyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawinyłyście; żeście zawinyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawinyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawinyło żech; żech zawinyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawinyło żeś; żeś zawinyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawinōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawinyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawinyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawinyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawinyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawiń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawinie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawińcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawinōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawinōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawinōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawinōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawinyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawinyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawinyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawinyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawinyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawinyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawinyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawinyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawinyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawinyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawinyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawinyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawinōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawinyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawinyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawinyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawinyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawinyty
rzeczownik odczasown.zawinyci
Rybnik

POL: (1) zawijać; (2) zapakować; (3) zabandażować.

 

Sam mosz gazeta, a zawiń se ta szajba, bo ôna je ôd szmyry, co sie niy umażesz.

Stōj, zawina ci ta ksiōnżka do gazety, aż jōm niy upalcujesz.

Dej, ci zawina tyn palec, coby ci krew niy leciała.

Zawiń se tyn palec, aż niy zamarasisz tego boloka.

 

 

 

Podej dalij…