zawrzyć

zawrzyć (sie) – zamknąć (pol.)

bezokolicznikzawrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawrzyliście; żeście zawrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawrzyła żech; zawrzyłach; żech zawrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawrzyła żeś; zawrzyłaś; żeś zawrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawrzyły my; my zawrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawrzyłyście; żeście zawrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawrzyło żech; żech zawrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawrzyło żeś; żeś zawrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawrzyty
rzeczownik odczasown.zawrzyci
Rybnik

POL: (1) zamknąć np. okno, drzwi; (2) zamknąć kogoś do więzienia.

 

Zawrzij te ôkno, bo kopruchōw sam naleci.

Doczkej yno, zawrza dźwiyrze, coby zima niy leciała sam.

Zawrzesz za mnōm dźwiyrze, bo jo mōm rynce zajynte.

 

Podej dalij…