zbestwić

zbestwić (sie) – rozpieścić, rozpuścić (pol.)

bezokolicznikzbestwić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zbestwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zbestwisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zbestwi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zbestwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zbestwicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zbestwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zbestwiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zbestwiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zbestwiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zbestwiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zbestwiyliście; żeście zbestwiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zbestwiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zbestwiyła żech; zbestwiyłach; żech zbestwiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zbestwiyła żeś; zbestwiyłaś; żeś zbestwiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zbestwiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zbestwiyły my; my zbestwiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zbestwiyłyście; żeście zbestwiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zbestwiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zbestwiyło żech; żech zbestwiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zbestwiyło żeś; żeś zbestwiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zbestwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zbestwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zbestwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zbestwiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zbestwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zbestwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zbestwiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zbestwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zbestwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zbestwiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zbestwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zbestwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zbestwiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zbestwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zbestwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zbestwiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zbestw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zbestwi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zbestwcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zbestwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zbestwiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zbestwiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zbestwiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zbestwiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zbestwiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zbestwiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zbestwiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zbestwiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zbestwiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zbestwiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zbestwiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zbestwiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zbestwiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zbestwiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zbestwiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zbestwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zbestwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zbestwiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zbestwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zbestwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zbestwiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zbestwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zbestwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zbestwiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zbestwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zbestwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zbestwiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zbestwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zbestwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zbestwiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzbestwiōny
rzeczownik odczasown.zbestwiyni
Rybnik

To starka was tak zbastwiyli tymi jejich maszketami Ôd terazka bydziecie jeś to co my, bez cudowanio.

 

 

Podej dalij…