zdrzōdelny

zdrzōdelny – źródlany (pol.)

przymiotnikzdrzōdelny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zdrzōdelny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zdrzōdelno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zdrzōdelne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zdrzōdelni; zdrzōdelne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zdrzōdelne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zdrzōdelnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zdrzōdelnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zdrzōdelnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zdrzōdelnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zdrzōdelnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zdrzōdelnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zdrzōdelnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zdrzōdelnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zdrzōdelnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zdrzōdelnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zdrzōdelnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zdrzōdelny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zdrzōdelno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zdrzōdelne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zdrzōdelnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zdrzōdelne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zdrzōelnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zdzōdelnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zdrzōdelnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zdrzōdelnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zdrzōdelnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zdrzōdelnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zdrzōdelnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zdrzōdelnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zdrzōdelnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zdrzōdelnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zdrzōdelny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zdrzōdelno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zdrzōdelne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zdrzōdelni; zdrzōdelne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zdrzōdelne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: To je woda zdrzōdelno, tōż idzie jōm pić bez przewarzynio.

PL: To jest woda źrudlana, więc można ją pić bez przegotowania.

 

SI: Wejź zbōnek a prziniyś mi tej wody zdrzōdelnej.

PL: Weź dzbanek i przynieś mi tej wody źródlanej.

 

Podej dalij…