wykapać

wykapać (sie) – wykapać (pol.)

bezokolicznikwykapać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykapia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykapiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykapie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykapiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykapiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykapiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykapoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykapoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykapoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykapali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykapaliście; żeście wykapali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykapali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykapała żech; wykapałach; żech wykapała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykapała żeś; wykapałaś; żeś wykapała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykapała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykapały my; my wykapały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykapałyście; żeście wykapały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykapały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykapało żech; żech wykapało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykapało żeś; żeś wykapało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykapało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykapoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykapali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykapali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykapali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykapała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykapała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykapała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykapały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykapały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykapały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykapało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykapało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykapało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykapej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykapie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykapejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykapiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykapoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykapoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykapoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykapali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykapali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykapali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykapała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykapała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykapała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wkapały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykapały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykapały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykpaało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykapało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykapało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykapoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykapali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykapała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykapały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykapało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykapany
rzeczownik odczasown.wykapani
Rybnik

 

SI: Trza spuścić ta bynzina z baku do jakigo karnistra, bo do rana cało wykapie.

PL: Trzeba zlać tę benzynę ze zbiornika do jakiegoś kanistra, bo do rana cała wykapie.

 

SI: Ôbrōć ta flaszka do gōry dnym, a doczkej chwila, aż tyn sok cały wykapie.

PL: Odwróć tę butelkę do góry dnem i zaczekaj chwilę, aż ten sok cały wykapie.

 

Podej dalij…