zerowy

zerowy – zerowy (pol.)

liczebnik porzōndkowyzerowy
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...zerowy
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...zerowo
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...zerowe
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... zerowi; zerowe
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...zerowe
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...zerowego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...zerowej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...zerowego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...zerowych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...zerowych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...zerowymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...zerowej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... zerowymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... zerowym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
zerowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...zerowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... zerowy
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..zerowo
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... zerowe
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
zerowych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... zerowe
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
zerowym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...zerowōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...zerowym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...zerowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...zerowymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...zerowym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..zerowej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...zerowym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...zerowych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...zerowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zerowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zerowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zerowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zerowi; zerowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zerowe
liczebnik głōwny (wiela)zero

 

Z takimi notami mosz zerowe szanse na dostani sie do tej szkoły.

 

Podej dalij…