zginać

zginać (sie) – zginac (pol.)

bezokolicznikzginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zginaliście; żeście zginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zginała żech; zginałach; żech zginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zginała żeś; zginałaś; żeś zginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zginały my; my zginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zginałyście; żeście zginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zginało żech; żech zginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zginało żeś; żeś zginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zginali; bydymy zginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zginali; bydziecie zginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zginali; bydōm zginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zginała; byda zginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zginała; bydziesz zginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zginała; bydzie zginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zginały; bydymy zginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zginały; bydziecie zginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zginały; bydōm zginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zginało; byda zginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zginało; bydziesz zginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zginało; bydzie zginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzginany
rzeczownik odczasown.zginani
Rybnik

 

Pokoż, czy poradzisz zginać tyn palec.

Do dzisiej mie ta złōmano rynka boli, jak jōm zginōm we łokciu.

 

Podej dalij…