zmazać

zmazać (sie) – zbrudzić (pol.)

bezokolicznikzmazać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmażesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmaże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmażecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmazoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmazoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmazoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmazali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmazaliście; żeście zmazali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmazali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmazała żech; zmazałach; żech zmazała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmazała żeś; zmazałaś; żeś zmazała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmazała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmazały my; my zmazały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmazałyście; żeście zmazały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmazały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmazało żech; żech zmazało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmazało żeś; żeś zmazało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmazało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmazoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmazali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmazali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmazali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmazała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmazała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmazała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmazały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmazały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmazały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmazało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmazało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmazało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmaże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmazoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmazoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmazoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmazali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmazali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmazali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmazała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmazała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmazała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmazały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmazały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmazały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmazało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmazało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmazało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmazoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmazali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmazała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmazały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmazało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmazany
rzeczownik odczasown.zmazani
Rybnik

 

SI: Niy zmosz tych galotōw, bo za chwila jadymy do starki.

PL: Nie zbrudź tych spodni, bo za chwilę jedziemy do babci.

 

SI: Kaj ty żeś sie tak zmazoł?

PL: Gdzie ty się tak zbrudziłeś?

 

SI: Kery tak zmazoł ta ściana kole szaltra we siyni?

PL: Kto tak zbrudził tę ścianę koło wyłącznika na korytarzu?

Podej dalij…