zmianować

zmianować (sie) – zawołać po imieniu (pol.)

bezokolicznikzmianować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmianuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmianujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmianuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmianujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmianujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmianujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmianowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmianowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmianowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmianowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmianowaliście; żeście zmianowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmianowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmianowała żech; zmianowałach; żech zmianowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmianowała żeś; zmianowałaś; żeś zmianowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmianowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmianowały my; my zmianowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmianowałyście; żeście zmianowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmianowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmianowało żech; żech zmianowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmianowało żeś; żeś zmianowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmianowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmianowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmianowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmianowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmianowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmianowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmianowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmianowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmianowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmianowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmianowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmianowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmianowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmianowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmianowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmianowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmianuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmianuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmianujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmianujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmianowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmianowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmianowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmianowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmianowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmianowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmianowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmianowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmianowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmianowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmianowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmianowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmianowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmianowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmianowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmianowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmianowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmianowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmianowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmianowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmianowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmianowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmianowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmianowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmianowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmianowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmianowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmianowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmianowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmianowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-

cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmianowany
rzeczownik odczasown.zmianowani
z
Rybnik

 

SI: Kebyś mie niy bōł zmianowoł, to jo bych cie niy poznała.

PL: Gdybyś nie zawołał mnie po imieniu, to ja bym cię nie poznała.

 

SI: Jak cie zmianuja, to bydzie znak, że mosz sie ôdezwać.

PL: Kiedy zawołam cię poimieniu, to będzie znak, że masz się odezwać.

 

SI: Jakiś chłop mie zmianowoł na mieście a pytoł sie ô cia. Dyć jo go niy znōm.

PL: Jakiś człowiek zawołał mnie po imieniu a pytał o ciebie. Lecz ja go nie znam.

 

 

 

Podej dalij…